home - kalender - informatie - nieuws - adressen - campings - kampeerwinkels - kampeerbladen - checklist - links - contact

LPG (autogas) in caravan of camper legaal of niet legaal?

Het gebruik van LPG in plaats van propaan of butaan in caravans en campers is in opmars.
Zeker omdat de prijs van LPG, op tankstations, behoorlijk lager ligt dan die van de reguliere gasflessen, is het voor veel kampeerders interessant om over te stappen op LPG.

De losse LPG gastanks lijken dezelfde gasflessen als ook voor heftrucks gebruikt worden. Het verschil is de afname kraan, welke voor heftrucks vloeibaar gas levert en bij LPG Gasdampflessen gas in dampvorm levert.
Deze gasdamp tanks (vanaf € 170,00 te koop) zijn aanmerkelijk duurder dan de standaard gasfles, welke met 1 afsluiter (conform de ADR definitie voor een eenvoudige drukhouder) is uitgevoerd.

De gasfles is voorzien van een aparte vulaansluiting met een automatische 80% afslag, een overdrukbeveiliging, een inhoudsmeter en de afname kraan. De LPG gasdamp tank wordt met een Europees CE-keur aangeboden en is daarmee ook in Nederland toegestaan. Als LPG Gasdampflessen (ook wel wisselreservoirs genoemd) voldoen aan de juiste technische specificaties zoals een vulbegrenzer zodat de fles tot maximaal 80% gevuld kan worden en een overdruk beveiliging dan mogen deze flessen in Nederland wel gevuld worden op een LPG tankstation, mits het gas bedoeld is voor het aandrijven van hef- of transport-werktuigen.

Met ingang van 1 januari 2010 is er geen onderscheid meer in gebruik van LPG als autogas en voor ander gebruik. Tot 1 januari 2010 was over LPG als autogas accijns verschuldigd en voor ander gebruik (bijv. als campinggas) energiebelasting (EB). Omdat het EB-tarief hoger was dan het accijnstarief werd regelmatig misbruik geconstateerd (bijv. het vullen van gastankjes bij een tankstation). Als dit werd geconstateerd was dit een economisch delict (niet in de zin van belastingwetgeving, maar in de zin van het besluit van ministerie I&M, In bijlage 1, onderdelen 3.8. en 3.9, van het Besluit LPG-tankstations wegverkeer).) Zie ook: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004327/

Citaat:
3.8. Het afleveren is alleen toegestaan via het aflevertoestel. Uit het aflevertoestel mag geen LPG worden afgeleverd aan andere reservoirs dan:
a. brandstofreservoirs, uitsluitend dienend voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die bevestigd zijn aan deze voertuigen;
b. speciaal hiervoor ingerichte wisselreservoirs met een inhoud van ten hoogste 150 l bestemd voor de aandrijving van hef- en transportwerktuigen; het afleveren aan deze wisselreservoirs in besloten ruimten is verboden en moet in de open lucht geschieden;
c. aan het reservoir van de LPG-tankwagen, wanneer de installatie wordt leeggehaald.

3.9. De reservoirs genoemd in voorschrift 3.8 onder a. en b. mogen ten hoogste tot 80% met vloeistof worden gevuld. Het vullen van gasflessen met LPG is verboden. De motor van het voertuig, waaraan wordt afgeleverd, moet buiten werking zijn gesteld vóór het aankoppelen van de afleveringsslang en mag niet in werking worden gesteld voordat deze slang is afgekoppeld en is opgeborgen.

Dat houdt dus simpelweg in dat kampeerders deze tanks in Nederland NIET legaal mogen vullen op LPG tankstations voor gebruik in de caravan of camper. Zij moeten hiervoor naar de daartoe uitgeruste propaan vulbedrijven. Dit geldt echter alleen voor Nederland. In de meeste EU landen mogen de tanks (mits ze aan alle technische specificaties voldoen) wel gevuld worden voor andere doeleinden dan alleen het aandrijven van hef- en transportwerktuigen.

Campers met gastank
Veel campereigenaren hebben een vaste LPG tank laten monteren onder de camper. Ook deze LPG tanks mogen in Nederland alleen gevuld worden, op een LPG tankstation, wanneer het LPG bestemd is voor de aandrijving van de camper zelf. Dus niet om te verwarmen en te koken.

Wat zegt de verzekeraar ervan?
Wanneer er onder een camper een LPG tank gemonteerd is dan is er alleen dekking als er van te voren melding gemaakt is van de tank en deze gas installatie goedgekeurd is door een deskundige. De premie is dan wel wat hoger.

Over LPG gebruik in caravans wordt niet speciaal melding gemaakt bij de verzekeraars. Als de LPG Gasdampfles is aangesloten op het normale systeem van de caravan die voldoet aan alle wettelijke eisen en er gebruik wordt gemaakt van de originele koppelingen dan is er gewoon dekking.

Of het u voordeel op kan leveren is afhankelijk van de hoeveelheid gas die u jaarlijks gebruikt. De hogere prijs van de gastank (vanaf € 170,00) moet u wel terugverdienen.Omdat deze LPG gastanks door de particulier zelf gevuld worden, is de maximale keurtermijn waarbinnen deze tanks gebruikt mogen worden gesteld op 10 jaar. Gezien de kosten om een LPG gastank te laten keuren, moet de koper van deze LPG tank er van uit gaan dat de LPG gastank na 10 jaar vervangen moet worden door een nieuwe. Benegas gasflessen moeten na 15 jaar gekeurd worden en zijn goedkoper in aanschaf.

Bij recreatief gebruik met 3 a 4 fles vullingen per jaar is de “normale” gasfles voordeliger dan een LPG Gasdamptank.

Het verwarmen en koken op LPG is erg interessant voor wintersporters die hun caravan in het buitenland hebben staan. Uit ervaring weet ik dat er veel gas voor nodig is om tijdens de winter de caravan te verwarmen zeker als u in de voortent nog een extra kachel gebruikt. Dat kan oplopen tot wel 4 a 5 liter gas per dag.

Controleer voor de aanschaf van een LPG Gasdamptank wel eerst of er in de buurt van de camping een tankstation aanwezig is met een LPG installatie want die zijn in het buitenland veel dunner gezaaid dan in Nederland.

 

 

Conclusie:
LPG Gasdampflessen zijn toegestaan maar mogen in Nederland alleen bij legale propaan vulbedrijven gevuld worden. LPG tankstations in Nederland mogen alleen LPG leveren ten behoeve van tractie (= aandrijving van voertuigen).

Voor grootgebruikers (seizoen- of winterkampeerders in het buitenland) kan de LPG tank een flinke besparing opleveren.

Onze speciale dank gaat uit naar de deskundigen van BP Gas Nederland, Benegas, het Ministerie van Financiën en VR Adviseurs (verzekeringen) voor hun bijdrage aan dit artikel.

Let op! LPG bevat een vettige substantie (glycerine) die schadelijk kan zijn voor gevoelige apparatuur.

Op Gaswinkel.com (http://www.gaswinkel.com/mobielegaskachels/benodigheden.htm ) kunt u een LPG filter bestellen die de LPG ontdoet van verontreinigingen en de glycerine.

Links bij dit artikel:

  http://www.bpgas.nl 
  http://www.benegas.nl 
  http://www.unigarant.nl

 
Kampeerinfo.nl: 06-05-2011
© Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder toestemming en bronvermelding.


<< vorige pagina


Laatste 10 artikelen op Kampeerinfo.nl

Waar moet ik op letten bij het aanschaffen van een camping koelkast?

Maximum snelheden met caravan of aanhanger

Rijbewijs B, BE of B+

LPG (autogas) in caravan of camper legaal of niet legaal?

Niet slaan maar schroeven met de Peggy Peg schroefharingen

Zonnepanelen op camper en caravan

Kemdirect toiletkorrels verbeterd

Caravan movers

Hoe voorkomt u dat de zekering op de camping eruit gaat?

De vouwwagen

Isabella


Copyright © 1999-2017 KampeerInfo.nl, onderdeel van Inter-IT B.V. - Contact - Disclaimer
Startpagina's: kampeer - kampeerartikelen - kampeervakantie - camper - caravan - vouwwagen
Kampeersites: Kampeerchecklist - Kampeerkalender - Kampeerspullenmarkt